Blog

Májová kampaň UPC: internet s rýchlosťou 150 Mb/s za 5 eur!

rad ďalších atraktívnych služieb za akciové ceny, pokračuje v napĺňaní svojej vízie sprístupňovať svoje televízne, internetové a telefónne služby jednoducho pre všetkých,“ povedal Martin Miller, generálny riaditeľ spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA.

Top

Comments are closed.

Top

We can Help You. Call Us 01 4609926

Keep up to date with products and services