Blog

Spoločnosť UPC v auguste upraví ceny za služby o infláciu

Redakcia nenesie zodpovednosť za jej obsah. Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA oznamuje, že od 1. augusta začne platiť nová Tarifa pre poskytované televízne, internetové a telefónne služby. Úprava tarify zohľadňuje mieru inflácie a jej vplyv na 

Top

Comments are closed.

Top

We can Help You. Call Us 01 4609926

Keep up to date with products and services