Blog

UPC: Ak nesúhlasíte so zvýšením cien, môžete vypovedať zmluvu (2x Doplnené)

Pôvodný článok, dnes o 14:40: Klienti, ktorí majú viazanú službu od UPC a nesúhlasia s novými cenami, môžu bezplatne odstúpiť od zmluvy. „Zákazník môže podať výpoveď podľa Všeobecných podmienok štandardným spôsobom. Výpovedná lehota je 

Top

Comments are closed.

Top

We can Help You. Call Us 01 4609926

Keep up to date with products and services