Blog

Veľká jesenná kampaň UPC: Internet s rýchlosťou 150 Mb/s za 5 eur!

Viac informácií o službách spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA záujemcovia získajú na infolinke 02 / 594 22 222, na stránke www.upc.sk, na profile UPC na Facebooku, alebo osobne na zákazníckych strediskách. Autor: PR článok. © Riengier Axel 

Top

Comments are closed.

Top

We can Help You. Call Us 01 4609926

Keep up to date with products and services